Başlangıç Toplantısı

(16-17 Ocak 2017)

Tüm proje ortaklarının katılımıyla 16-17 Ocak 2017 tarihlerinde Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından başlangıç toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, proje ortaklarından toplam 13 temsilci katıldı. Ortakların rolleri, başlangıç ​​toplantısı sırasında geliştirilen proje Yol Haritasına göre tartışıldı ve temsil edildi.

Başlangıç ​​toplantısının ikinci gününde koordinatör olarak ATO, finansal kuralları sundu ve her bir ortağa ilişkin bütçe kırılımı detaylı bir şekilde incelendi. Ayrıca ATO ve tüm ortaklar arasındaki İç Sözleşmelerin durumu da gözden geçirildi.