Τρίτη συνεδρίαση της διευθύνουσας επιτροπής

(5 Νοεμβρίου 2017)

Η τρίτη Συνάντηση της Διευθύνουσας Επιτροπής διοργανώθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2017 στη Λάρισα, Ελλάδα. Τη συνάντηση φιλοξένησε ο ελληνικός εταίρος IED και συμμετείχαν δεκατρείς εκπρόσωποι εταίρων σε αυτή τη συνάντηση. Η ιστοσελίδα του προγράμματος, το λογότυπο του έργου και η αφίσα του έργου παρουσιάστηκαν από τους εκπροσώπους της ATO. Η συνολική πρόοδος του έργου αξιολογήθηκε και ο οδικός χάρτης του έργου ενημερώθηκε.