Καθοδηγητής - Εκπαιδευόμενοι ξεκίνησαν τα μαθήματα.

Καθοδηγητής - Εκπαιδευόμενοι ξεκίνησαν τα μαθήματα.

15 Καθοδηγητές από την Τουρκία, την Ιταλία,την Πορτογαλία και την Ελλάδα ξεκίνησαν τις συνεδρίες με τους εκπαιδευόμενους. Κάθε καθοδηγητής καθοδηγεί 3 εκπαιδευόμενους και τους διδάσκει σχετικά με την προετοιμασία του 'Επιχειρηματικού Πλάνου'.