Mentörlük Eğitimi

Sparks projesi kapsamında 6 – 10 Kasım 2017 tarihlerinde Larissa’da mentörlük eğitimi verilmiştir.

Sparks projesi kapsamında 6 – 10 Kasım 2017 tarihlerinde Larissa’da mentörlük eğitimi verilmiştir. IED ev sahipliğinde yapılan eğitim mentorlara yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.  Eğitim araçları, çevrimiçi öğrenme platformunun tamamlanması için rehberlik, mentorların genç girişimci adaylarıyla oturumlarını yürütmelerini sağlayacak geri bildirim mekanizmalarını içermiştir.  Her mentor 3 genç girişimciden sorumlu olacak. Bu nedenle, her ortak ülkede, hedef grubumuzdan 15 genç mentor olacak. Toplam katılımcı mentor sayısı 20'dir.