Δεύτερη συνεδρίαση της διευθύνουσας επιτροπής

(9-10 Μαΐου 2017)

Η δεύτερη συνεδρίαση της διευθύνουσας επιτροπής διοργανώθηκε στις 9-10 Μαΐου 2017 στη Φλωρεντία της Ιταλίας. Την  συνάντηση φιλοξένησε ο ιταλικός εταίρος IBIMET και δεκαπέντε εκπρόσωποι των εταίρων συμμετείχαν σε αυτή τη συνάντηση. Πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις του O1 (αποτελέσματα 150 ερωτηματολογίων που εφαρμόστηκαν σε κάθε χώρα εταίρο) που υποβλήθηκαν από τους εκπροσώπους. Ως ηγετική οργάνωση δραστηριοτήτων, η UNIFI αξιολόγησε τις ανατροφοδοτήσεις από κάθε εταίρο για να αναθεωρήσει αναλόγως το έγγραφο στρατηγικής πολιτικής.