Δημοσίευση του εγγράφου Στρατηγικής Πολιτικής

Δημοσίευση του εγγράφου Στρατηγικής Πολιτικής

Το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας (UNIFI) ήταν υπέυθυνο για τη διαδικασία ανάπτυξης του εγγράφου στρατηγικής με τη συμβολή όλων των εταίρων.

Το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας (UNIFI) ήταν υπεύθυνο για τη διαδικασία ανάπτυξης του εγγράφου στρατηγικής με τη συμβολή όλων των εταίρων.Το έγγραφο στρατηγικής έγινε βάση της 'ανάλυσης των αναγκών της επιχειρηματικότητας των νέων' που διεξήχθη σε δύο στάδια σε κάθε χώρα εταίρο και χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά εργαλεία (συζητήσεις στοχευμένων ομάδων και ερωτηματολόγια) κατά τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων. Επιλέξτε εδώ για να κατεβάσετε το «Έγγραφο στρατηγικής πολιτικής»