Καθοδηγητής - Εκπαιδευόμενοι ξεκίνησαν τα μαθήματα.

Καθοδηγητής - Εκπαιδευόμενοι ξεκίνησαν τα μαθήματα.