Που εστιάζει το SPARKS?

Το πρόγραμμα SPARKS εστιάζει στους νέους ανθρώπους, ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών, και τους ενθαρρύνει να ακολουθήσουν μια επιχειρηματική πορεία που έχει θεωρηθεί ως διέξοδος στην οικονομική κρίση.

Το πρόγραμμα SPARKS εστιάζει στους νέους ανθρώπους, ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών, και τους ενθαρρύνει να ακολουθήσουν μια επιχειρηματική πορεία που έχει θεωρηθεί ως διέξοδος στην οικονομική κρίση. 

Το SPARKS στοχεύει στην υλοποίηση της προτεραιότητας της ανοιχτής και καινοτόμου εκπαίδευσης, κατάρτισης των νέων, που ενσωματώνεται στην ψηφιακή εποχή μέσω του κέντρου ηλεκτρονικής μάθησης.