Καθοδήγηση

Στη φάση της Καθοδήγησης του SPARKS, η κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα θα δημιουργήσει συνδέσεις μεταξύ νέων επιχειρηματιών και επιχειρηματιών εμπειρογνωμόνων.

Στη φάση της Καθοδήγησης του SPARKS, η κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα θα δημιουργήσει συνδέσεις μεταξύ νέων επιχειρηματιών και επιχειρηματιών εμπειρογνωμόνων. 

Οι Εκπαιδευόμενοι θα εκπαιδευτούν με κριτική άποψη και θα κληθούν να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση για τα προσωπικά τους πλεονεκτήματα και αδυναμίες.