Proje Faaliyetleri

SPARK projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yoluyla, gençler arasında girişimcilik eğitiminin ve sosyal girişimciliğin teşvik edilmesine katkıda bulunmak mümkündür. Amaç, projenin etkisini katlanarak çoğaltmak üzere tüm ortak ülkelerdeki potansiyel girişimcilere ulaşmaktır. AB’nin girişimciliğin teşvik edilmesi ile ilgili politikaları doğrultusunda SPARK projesi, AB’nin gençlerin istihdamı ve sürdürülebilir iş yaratma hedeflerine katkıda bulunmaktadır.

SPARK projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yoluyla, gençler arasında girişimcilik eğitiminin ve sosyal girişimciliğin teşvik edilmesine katkıda bulunmak mümkündür.

Amaç, projenin etkisini katlanarak çoğaltmak üzere tüm ortak ülkelerdeki potansiyel girişimcilere ulaşmaktır. AB’nin girişimciliğin teşvik edilmesi ile ilgili politikaları doğrultusunda SPARK projesi, AB’nin gençlerin istihdamı ve sürdürülebilir iş yaratma hedeflerine katkıda bulunmaktadır.