SPARKS Hakkında

SPARK, gençler arasında girişimciliğin teşvik edilmesi ile ilgili bir projedir. Proje kapsamında, ortak olan tüm ülkelerdeki hedef kitlelere yönelik eğitim programları ve danışmanlık hizmeti sağlanacaktır. Eğitim programları açık ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek, hedef kitle üzerinde pilot uygulama yapılacak ve proje kapanışının ardından kamuoyuna açık hale getirilecektir. Yenilikten finansmana erişime kadar çeşitli alanlarda çevrimiçi eğitim modülleri geliştirilecek ve  böylece SPARK projesi, farklı girişimcilik türlerinin gençler arasında teşvik edilmesini sağlayacaktır. Ayrıca, çevrimiçi öğrenme platformunda sıralı dersler bulunacaktır. Bu derslerin her birinde katılımcıların, önceden kararlaştırılan kriterlere göre akranları tarafından değerlendirilecek olan birtakım görevleri yerine getirmesi gerekmektedir. Çevrimiçi eğitime katılan öğrencilere verilecek son görev; bir girişim başlatma ve o girişimi yönetme konusunu simüle etmek olacaktır. Simülasyon uygulaması, çevrimiçi öğrenme platformunun bir parçası olarak geliştirilecektir. E-öğrenmenin yanı sıra, e-eğitime paralel olarak danışmanlık oturumları düzenlenecek ve bu oturumlarda katılımcılar kendi iş planlarını geliştirmeye odaklanacaktır.

Eğitimler

Haberler

Projemiz ile ilgili güncel haberleri burada bulabilirsiniz.

Haber Arşivi için tıklayın.

Sparks Eğitimleri

Sparks Eğitimleri

İncele

Mentörlük

Mentörlük

İncele

Larissa Ticaret Odası Toplantısı

Sparks Projesi ekibi, Larissa Ticaret Odası’nı ziyaret ederek yetkililerle gelecekteki işbirliği imkanlarını görüştü.

İncele

Stratejik Politika Belgesi Yayımlandı

Stratejik Politika Belgesi Yayımlandı

İncele

Girişim Şirketlerinin Başarılı Olmasının Tek Büyük Nedeni

Girişim Şirketlerinin Başarılı Olmasının Tek Büyük Nedeni

İncele

100 Yıl Boyunca Devam Edecek Bir İş Nasıl Kurulur?

100 Yıl Boyunca Devam Edecek Bir İş Nasıl Kurulur?

İncele

Mentorler

Mentor Listesi için tıklayın.

Politika belgesi, ortak olan her bir ülkede iki aşamalı bir şekilde gerçekleştirilmiş olan “genç girişimcilik ile ilgili ihtiyaç analizi”ne dayanmakta olup gerekli verilerin toplanması sırasında odak grup tartışmaları ve anketler olmak üzere iki farklı araçtan daha yararlanılmıştır. İlk aşamada, girişimciliğin darboğazları ve hedef grupların geliştirmesi gereken beceriler hakkında bilgi toplamak amacıyla, verilen şablona göre her bir ortak ülkede, biri üniversite öğrencileri ve diğeri genç girişimciler olmak üzere iki farklı grup ile odak grup tartışmaları gerçekleştirilmiştir. Her bir ortak ülkede 18-30 yaş arası 16 kişi odak grup tartışmalarına katılmıştır.

İkinci aşamada, her bir ortağın sağladığı katkılarla, her bir ortak ülkede 150 kişiye uygulanacak bir ihtiyaç analizi anketi geliştirilmiştir. Çalışmanın son aşamasında, Stratejik Politika Belgesi nihai hale getirilmiştir. Odak grup tartışmaları ve anketlerin uygulanması ile girişimcilerin karşılaştığı en önemli konular ve sorunlar ortaya çıkarılmış ve bu çalışmalardan elde edilen bilgiler, hedef grup için hayati sayılan sekiz eğitim modülü de dahil olmak üzere Proje kapsamındaki eğitim müfredatının geliştirilmesinde ve içerik geliştirme çalışmalarında önemli bir rol oynamıştır.

"Stratejik Politika Belgesi"ni indirmek için Tıklayın

Bu kılavuzun amacı, yenilikçi fikirlerinin peşinden gitmeleri ve bu fikirleri işe dönüştürmeleri konusunda gençlere ilham vermek ve onları teşvik etmektir.

"İyi Uygulamalar Kaynak Kitabı"ni indirmek için Tıklayın

Partnerlerimiz